דילוג לתוכן

קול קורא מהרשות לנהיגה ספורטיבית

by ב- 21/10/2013

שלום לכולם,

הרשות לנהיגה ספורטיבית פרסמה קול קורא להשתתפות באירועי נהיגה ספורטיבית בינלאומיים בכתובת הבאה.

http://mcs.gov.il/Sport/ProfessionalInformation/callOfProposals/Pages/KK2-2013.aspx

להלן ציטוט:

1. משרד התרבות והספורט פועל לשם העלאת המודעות הציבורית לתחומי הנהיגה הספורטיבית. המשרד מעוניין לעודד השתתפות של נהגים צעירים וותיקים וצוותים ישראליים בתחרויות בינלאומיות בתחום הנהיגה הספורטיבית, במטרה לחזק את מעמדה של ישראל בחזית הספורטיבית ההישגית ובכך לסייע הן לספורטאים והן לשיפור תדמיתה של מדינת ישראל בעולם.
2. הפעילות המתוקצבת במסגרת קול קורא זה הינה להשתתפות בתחרויות ספורט מוטורי בינלאומיות, בתחום האופנועים, הטרקטורונים והקארט, המתקיימות החל ממועד פרסום קול קורא זה ועד סוף שנת 2014.
3. תנאי סף:
רשאי להגיש הצעות במסגרת קול קורא זה עוסק פטור, עוסק מורשה או תאגיד, העונה על כל התנאים הבאים (במצטבר):
3.1 המציע  ישתתף עם כלי  תחרותי מסוג אופנוע/טרקטורון/קארט בתחרות מוכרת המתקיימת ממועד פרסום קול קורא זה ועד סוף שנת 2014, אשר התקיימה לפחות פעמיים בעבר.
3.2     התחייבות של המציע לשאת במימון בהיקף שלא יפחת ממחצית מעלות הפרויקט (לרבות הוצאות רכישת אביזרים נלווים לצורך התחרות ועלויות השתתפות בתחרות הכוללים טיסה, שהייה, לינה, הכנת הכלי למרוץ, רישום לתחרות ושינוע הכלי).
3.3    המציע יידרש להציג אישור מהגורם המארגן, או כל מסמך רשמי אחר המציין כי המציע נרשם ואושרה השתתפותו בתחרות (ככל שלא ניתן להמציא אישור כנדרש במועד ההגשה, ניתן יהיה להשלימו. במידה והמציע יזכה, זכייתו תשולם בכפוף להמצאת האישור).
3.4  ברשות המציע רישיון נהיגה בינלאומי שהונפק ע"י נציג ההתאחדות הבינלאומית בישראל.  (ככל שלא ניתן להמציא רישיון כנדרש במועד ההגשה, ניתן יהיה להשלימו. במידה והמציע יזכה, זכייתו תשולם בכפוף להמצאת הרישיון).
4. תאריך אחרון להגשת ההצעות הוא יום ראשון, ה- 27.10.2013 עד השעה 12:00. ההצעות יוגשו ל"תיבת המכרזים" של משרד התרבות והספורט, הנמצאת במשרדי המטה, ברחוב קלרמון גאנו, קריית הממשלה המזרחית, בניין ג', ירושלים, קומה 3, ליד חדר 302.
5. את מסמכי המכרז ניתן להוריד באתר האינטרנט בכתובת: www.mcs.gov.il.
6. במקרה של סתירה בין מסמכי המכרז לבין הודעה זו – מסמכי המכרז גוברים.

שאלות הבהרה הנוגעות לפרטי המכרז, יש להפנות בכתב בלבד אל גב' לורן אזולאי
עד ליום ראשון, ה- 20.10.2013 עד השעה 12:00 באמצעות הדוא"ל: lorena@most.gov.il
באחריות הפונה לוודא כי השאלות הגיעו לנציגת המשרד, פניות לאחר תאריך זה – לא ייענו

התגובות סגורות.

%d בלוגרים אהבו את זה: